ทุน GREAT Scholarships สำหรับผู้สมัครจากจีน อินเดีย มาเลเซีย ตุรกี หรือไทย ต้องการเดินทางมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร 

ทุน GREAT Scholarships มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ทุน GREAT Scholarships เป็นโครงการร่วมระหว่าง GREAT Britain Campaign ของรัฐบาลอังกฤษ และบริติช เคานซิล ซึ่งเป็นบริบทหนึ่งที่สนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศสหราชอาณาจักร โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 82 ทุน จาก 36 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร แต่ละทุนมีมูลค่า ขั้นต่ำ £10,000 

福利微拍สำหรับปีการศึกษา 2020/21 

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นอย่างไร

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครทุนจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ดังนี้: จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และตุรกี 
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สามารถนำมาสมัครเรียนในระดับปริญญาโท (ประเภท taught programme) ในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้ 
  • เป็นผู้ที่มีความุ่งมั่น และความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรได้ 
  • ทำงาน หรือสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความชื่นชอบ และมุ่งมั่นในสาขาที่ต้องการจะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท 
  • มีผลคะแนนระดับภาษาอังกฤษตามที่สถาบันการศึกษาต้องการ
  • มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎี หรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่สถาบันจัดเตรียมไว้ และสามารถเป็นตัวแทนที่สามารถบอกเล่าประสบการณ์ในฐานะนักศึกษาที่ศึกษาในสหราชอาณาจักรได้
  • มีความพร้อมที่จะสานต่อ หรือทำงานร่วมกับนักวิชาการอื่น ๆ ในงานด้านวิชาการอื่น ๆ อย่างเต็มที่ 
  • สามารถที่จะส่งต่อประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในฐานะผู้ที่ได้รับทุน และบอกเล่าความสำเร็จของแคมเปญ GREAT ต่อไปได้
  • สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม networking ระหว่างผู้ที่ได้รับทุน ที่จัดขึ้นโดยแคมเปญ GREAT เพื่อส่งต่อประสบการณ์อันยอดเยี่ยม และบอกเล่าความสำเร็จของแคมเปญ GREAT ต่อไปได้

สมัครอย่างไร?

福利微拍ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงคลิกลิงค์ของทุน เลือกประเทศ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ โดยในลิงค์จะรวบรวมรายละเอียดของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยที่ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดปลีกย่อยของสถาบันแต่ละแห่ง พร้อมขั้นตอนการสมัครได้ทันที 

รายละเอียดของทุนการศึกษาโครงการ GREAT Scholarships ในแต่ละประเทศ