福利微拍Commonwealth scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ มันอาจจะเป็นทุนที่ใช่สำหรับคุณ

福利微拍รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีสัญญาในการพัฒนาประเทศในกลุ่ม Commonwealth ที่จะมอบทุนระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรให้กับนักศึกษาราว 800 คน เป็นประจำทุกปี  

หากคุณมาจากประเทศในกลุ่ม Commonwealth และเชื่อว่าคุณมีความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับโลกใบนี้ แต่ยังขาดทุนทรัพย์เพื่อเรียนต่อในสหราชอาณาจักร สามารถลองสมัครทุนนี้ได้  

ทุน Commonwealth Scholarship คืออะไร?

Commonwealth Scholarship เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศกลุ่ม Commonwealth ได้เรียนหลักสูตรปริญญาโทในสถาบันของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่โดยไม่จำกัดรูปแบบการเรียน

福利微拍ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาเก่าแก่ที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของประเทศอังกฤษด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีนักเรียนที่มีความสามารถได้เข้ามาเรียนในสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

มีขั้นตอนอย่างไร?

เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่าง ๆ โดยมีการกำหนดทุนการเรียนชัดเจนในรูปแบบการเรียนต่าง ๆ เช่น การเรียนปกติ และการเรียนทางไกล (มีทุนสำหรับระดับปริญญาตรีสำหรับผู้ที่อาสัยใน St Helena) 

福利微拍เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน กล่าวคือ สนับสนุนค่าเทอม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่ศึกษา หรืออาจมีทุนเพิ่มเติมให้เพื่อซื้อเครื่องกันหนาว การเขียนวิทยานิพนธ์ การออกภาคสนาม การไปเยี่ยมครอบครัว และค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศในช่วงปิดเทอม

มีเงื่อนไขคือต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาหนึ่งปีในสถาบันการศึกษาของสหราชอาราจักร โดยไม่มีข้อผูกมัดถึงสาขาที่เรียน แต่ทั้งนี้ทุนจะพิจารณาผู้สมัครที่ต้องการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก่อน  

ทุนนี้สำหรับใคร?

ผู้สมัครทุนจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่ม Commonwealth หรือผู้ที่สถานะผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่ได้รับคุ้มครองภายใต้รัฐบาลอังกฤษ

福利微拍ต้องจบปริญญาตรีเกียรตินิยมขึ้นไป หรือผู้ที่สำเร็จระดับปริญญาโทแล้วกรณีต้องการสมัครทุนสำหรับปริญญาเอก และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการเรียนที่สหราชอาราจักรด้วยตนเอง 

สมัครอย่างไร

สมัครผ่าน National Nominating agency โดยแต่ละประเทศจะมีองค์กรที่จะทำการคัดเลือกของตนเอง โดยใช้มาตรฐานและหลักการที่กำหนดเองในแต่ละประเทศ และหลักสูตรที่ต้องการเรียนนั้นจะต้องอยู่ในสถาบันพันธมิตรกับ Commonwealth Scholarship Comission และถ้าผู้เรียนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว หรือหน่วยงาน Commonwealth สามารถสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยในนามของผู้เรียนได้ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งใบสมัครออนไลน์ที่ ในประเทศของคุณ โดยใบสมัครจะถูกส่งไปโดยตรงที่ National Nominating agency ในประเทศของคุณ 

ต้องใช้อะไรในการสมัครบ้าง?

福利微拍ในการสมัครต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ใบผลการเรียน ใบปริญญา หรือหนังสือตอบรับเข้าเรียน (หากมี) 

เปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่?

การรับสมัครจะเปิดถึงช่วงราวเดือนธันวาคมของทุกปี 

โปรดตรวจสอบข้อมูลล่สสุดได้ที่ ที่มีข้อมูลล่าสุดของปี 2019/20