St Andrews University  ©

saintgayleshoots (Gayle E McIntyre)

ที่นี่คือสหราชอาณาจักร การต้อนรับอันอบอุ่นรอคุณอยู่ที่นี่ 

ความเป็นมิตรและใจที่เปิดกว้างของผู้คนในสหราชอาณาจักรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานก่อเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับในระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าการมาเรียนที่นี่จะทำให้คุณได้พัฒนาความคิดและความสามารถได้อย่างเต็มที่ที่สุด 

ทั่วสหราชอาณาจักรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ทางเลือกที่มีคุณภาพและยืดหยุ่นสูงแก่นักศึกษาต่างชาติ เช่น การเรียนออนไลน์หรือการอำนวยความสะดวกในการเริ่มเรียนในภายหลัง มีตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์ของการเรียนรู้ออนไลน์คุณภาพสูงที่ดำเนินโดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ให้ติดตามข้อมูล และมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ และติดต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

福利微拍เราอยากให้คุณรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายเมื่อมาถึงสหราชอาณาจักร และอยากให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาปัจจุบันและอนาคตว่ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรรอต้อนรับคุณอยู่

福利微拍ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

สุขภาพและความเป็นอยู่

การเรียนในสหราชอาณาจักรนั้นปลอดภัยและมั่นใจได้ เนื่องจากมีระบบบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตำรวจที่ทั่วโลกเคารพ และอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรได้ทำทุกหนทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นอันดับแรก มหาวิทยาลัยได้จัดบริการช่วยเหลือต่าง ๆ เกี่ยวกับ Covid-19 ให้นักศึกษาต่างชาติปัจจุบันและที่กำลังจะเข้าเรียน ติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ

สาธารณสุข 

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใช้บริการได้

เมื่อสมัครวีซ่านักเรียน ผู้สมัครต้องชำระค่า Immigration Health Surcharge 470 ปอนด์ต่อปี ทำให้มีสิทธิรับบริการจาก NHS โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ยกเว้นการบริการบางชนิด เช่น ในประเทศอังกฤษ)

福利微拍รับการช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 จาก NHS

NHS ให้คำแนะนำเรื่องโควิด-19 สำหรับนักศึกษาต่างชาติผ่านบริการโควิด-19 ออนไลน์ใหม่ หรือโทร. 111

หมายเหตุ: คำแนะนำด้านสาธารณสุขอาจแตกต่างกันไปใน 4 ส่วนของสหราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้

 และ

 และ

 และ

(Health and Social Care Northern Ireland) และ

นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการแยกตัวในที่พักของมหาวิทยาลัยและบ้านพักนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแยกตัวให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอาการหรือได้รับการยืนยันว่าติด Covid-19

หน้ากากอนามัย

ปัจจุบัน กฎหมายกำหนดให้สวมหน้ากากปิดจมูกและปากเมื่อโดยสารรถสาธารณะในสหราชอาณาจักร

福利微拍นอกจากนี้ ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารส่วนมากในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์ เช่น ร้านค้าต่าง ๆ

การสมัครวีซ่า

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติส่วนมากต้องทำวีซ่าเพื่อมาเรียนในสหราชอาณาจักร เพื่อดูว่าคุณต้องใช้วีซ่านักเรียนหรือไม่

เนื่องจากโควิด-19 สถานรับคำร้องวีซ่าหลายแห่งได้ปิดทำการ แต่ส่วนมากกลับมาเปิดให้บริการแล้วทั่วโลก ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่นี่:

福利微拍 หากคุณอยู่ในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลางบางประเทศ

福利微拍 สำหรับประเทศอื่น ๆ

福利微拍จุดให้บริการของ UK ()

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานที่รับคำร้องทำวีซ่าในประเทศของคุณจะยังปิดอยู่ คุณยังคงสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่าได้ เราแนะนำให้คุยกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักฐานที่แสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่คุณต้องใช้ในการสมัครวีซ่า

ศูนย์สอบภาษาอังกฤษหลายแห่งเปิดให้บริการ แต่มหาวิทยาลัยสามารถใช้หลักฐานรูปแบบอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษหากศูนย์สอบของคุณยังคงปิดอยู่ ได้แก่

  • (ประเทศจีน)

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีข้อกำหนดแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบกับสถาบันเกี่ยวกับผลภาษาอังกฤษที่สถาบันยอมรับ

福利微拍รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศผ่อนปรนให้นักศึกษาที่สมัครหรือกำลังจะสมัครขอวีซ่านักเรียนในสถานการณ์ Covid-19 ให้สามารถเริ่มเรียนปีการศึกษา 2020-21 แบบทางไกลและยังคงสามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้หากเปลี่ยนไปเรียนที่สถาบัน (face-to-face) ทันทีที่สามารถไปเรียนได้

การเดินทาง

หากคุณยังไม่สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้ มหาวิทยาลัยของคุณสามารถช่วยเหลือคุณทางออนไลน์ได้ และจะช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดินมาถึงสหราชอาณาจักร และตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่

福利微拍ดูข้อมูลเกี่ยวกับ 

โดยสรุปแล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรขอให้คนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ:

  • ให้ข้อมูลการติดต่อและที่พัก
  • กักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา 10 วัน (ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศหรือเขตแดนที่ได้รับการยกเว้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องกักตัวเมื่อมาถึง แต่ต้องกักตัวในกรณีที่เดินทางไปยังหรือแวะพักที่ประเทศหรือเขตแดนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ในช่วง 10 วันก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร

福利微拍ดูรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นและคำแนะนำการเดินทางเพิ่มเติมที่นี่:

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2020 หากคุณเดินทางมาถึงอังกฤษจากประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้น คุณสามารถเข้าร่วมโครงการตรวจโควิด-19 () ได้ โดยสามารถเลือกตรวจกับภาคเอกชนหลังจากที่เดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรแล้ว 5 วัน หากผลเป็นลบ คุณสามารถเลิกกักตัวได้

福利微拍เราทราบดีว่าการย้ายไปประเทศอื่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพียงใด และเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคุณว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักรและได้รับการต้อนรับและสนับสนุนเมื่อมาถึงจากมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก

福利微拍ติดต่อมหาวิทยาลัยของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรก่อนและหลังจากมาถึงสหราชอาณาจักร

Graduate Route

ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2021 นักศึกษาต่างชาติที่จบหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในสหราชอาณาจักรสามารถหาประสบการณ์การทำงานในสหราชอาณาจักรได้อีก 2 ปีหลังจบการศึกษาโดยสมัครเข้าร่วม Graduate Route  สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาเอกสามารถอยู่ต่อได้ 3 ปี 

ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องทราบ ได้แก่

  • ผู้ที่สามารถสมัคร Graduate Route ได้คือนักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีประวัติการทำผิดข้อบังคับ
  • ผู้ที่ได้เข้าร่วม Graduate Route จะสามารถทำงาน หรือมองหางานที่ใช้ทักษะระดับใดก็ได้ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีหากเรียนจบปริญญาตรีหรือโท ผู้ที่จบปริญญาเอกสามารถอยู่ต่อได้ 3 ปี นอกจากนี้ เมื่อได้งานที่เหมาะสมแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (skilled work) ได้
  • Graduate Route จะเปิดรับสมัครในช่วงฤดูร้อนปี 2021 หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนจบในช่วงฤดูร้อนปี 2021 เป็นต้นไปสามารถสมัครได้ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่เริ่มเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
  • การเข้าร่วม Graduate Route ต้องสมัครวีซ่าใหม่
  • นั่นคือต้องชำระค่าวีซ่าและ Immigration Health Surcharge ซึ่งจะมีการประกาศค่าธรรมเนียมหลังจากนี้

นับเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ช่วยให้ก้าวสู่การทำงานหลังเรียนจบในสหราชอาณาจักร

福利微拍อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว และที่กำลังพิจารณาจะมาเรียนต่อในสหราชอาณาจักรในอนาคต หากคุณมีความกังวลหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความช่วยเหลือเหล่านี้ มหาวิทยาลัยของคุณยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริติช เคานซิลจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลอัพเดทเรื่องการศึกษาต่อในสหราชอาอาณาจักร รวมทั้งจัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางด้วย สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.britishcouncil.or.th 

福利微拍ติดตามเรา @StudyUKBritish ใน Twitter, @studyuk_britishcouncil ใน Instagram และ @StudyUK.BritishCouncil ใน Facebook เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลล่าสุดผ่านจดหมายข่าวของเรา

External links