福利微拍ผู้เรียนจากประเทศ EU และต่างชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก และนักศึกษาจากทวีปยุโรปเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดในแง่ของการทำวิจัย - กล่าวโดย Jo Johnson อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยและงานด้านวิทยาศาสตร์  

การศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักรเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ และเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเสมอมา พวกเขาทุกคนให้สิ่งต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในความเป็นเลิศด้านการศึกษาและสถาบันของสหราชอาณาจักร 

การอภิปรายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง 

การตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรจะส่งผลต่อนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศ EU อย่างไร? 

การตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรจะยังไม่ส่งผลต่อสถานะของนักศึกษาที่มาจากกลุ่มประเทศ EU ที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักรอย่างทันที 

กล่าวคือ ผู้เรียนจากประเทศกลุ่ม EU ที่สมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2019-20 และ 2020-21 จะยังได้รับสิทธิจ่ายค่าเล่าเรียนแบบ 'home fee status' คือจ่ายอัตราเดียวกับนักศึกษาของสหราชอาณาจักรจนจบการศึกษา และนักศึกษาปัจจุบันก็ยังจะได้รับสิทธิเหมือนเดิมทุกประการจนกระทั่งจบการศึกษา

福利微拍รัฐบาลยืนยันว่านักศึกษาที่มาจากประเทศกลุ่ม EU จะได้รับสิทธิเหมือนเดิมทุกอย่างจนกระทั่งจบการศึกษา และแม้ว่าจะสำเร็จหลักสูตรหลังจากที่สหราชอาณาจักรพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ตาม

การดำเนินการหรือนโยบายหลังจากนี้ จะต้องได้รับการยินยันจากรัฐบาลก่อน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลของสหราชอาณาจักรจะหารือร่วมกับสถาบันการศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ขั้นตอนต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายที่สุด  

นักศึกษาจากประเทศกลุ่ม EU จะสามารถสมัครทุนหรือเงินกู้เพื่อการศึกษาได้หรือไม่?

ผู้เรียนจากประเทศกลุ่ม EU ที่สมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2019-20 จะยังได้รับสิทธิในการจ่ายค่าเล่าเรียนและกู้เงินเพื่อการศึกษาเหมือนเดิม รวมถึงผู้ที่สมัครเรียนในประเทศอังกฤษและสก็อตแลนด์ในปีการศึกษา 2020-21 ก็จะยังจ่ายค่าเล่าเรียนเท่าเดิมไปจนกระทั่งจบการศึกษา แม้ว่าจะสำเร็จหลักสูตรหลังจากที่สหราชอาณาจักรพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้วก็ตาม

นักศึกษาจากประเทศกลุ่ม EU จะต้องขอวีซ่าเพื่อศึกษาในสหราอาณาจักรหรือไม่?

ผู้เรียนจากประเทศกลุ่ม EU ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียนหากเดินทางมายังสหราชอาณาจักรก่อนวันที่ 1 มกราคม 2021 เมื่อสหราชอาณาจักรพ้นสภาพสมาชิกและมีการเจรจาข้อตกลงร่วมกับสมาชิกใน EU เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 • ผู้เรียนจาก (หรือ EEA หรือ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านักเรียนหากเดินทางมายังสหราชอาณาจักรก่อนวันที่ 1 มกราคม 2021
 • หากคุณมีความจำเป็นหรือวางแผนจะอยู่ในสหราชอาณาจักรหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2020 (เช่น ยังเรียนไม่จบหลักสูตร) ผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ EU Settlement Scheme ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2019 

เมื่อสหราชอาณาจักรพ้นสภาพสมาชิกโดยปราศจากข้อสรุปของการเจรจาข้อตกลงร่วมกับสมาชิกใน EU รัฐบาลของสหราชอาณาจักรจะเริ่มใช้กฏหมายเข้าเมืองสำหรับพลเมืองจากประเทศกลุ่ม EU รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เรียกว่า ซึ่งกฏหมายนี้จะครอบคลุมถึงนักศึกษาจาก EU ที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักรหลังจากที่ประเทศพ้นสภาพสมาชิกแล้ว ซึ่งกฏหมายนี้จะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อ สหราชอาณาจักรพ้นสภาพสมาชิกโดยปราศจากข้อสรุปของการเจรจาข้อตกลงร่วมกับสมาชิกใน EU เท่านั้น 

การปฏิบัติในขณะที่ยังไม่มีข้อสรุป

 • จากนี้ไปสามเดือน นักศึกษาประเทศกลุ่ม EU จะต้องสมัคร European Temporary Leave to Remain ซึ่งจะมีค่าบริการเล็กน้อยในการดำเนินการขยายวีซ่าของคุณในการพำนักในประเทศสหราชอาณาจักรต่ออีก 36 เดือน 
 • รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อสรุปนโยบายเกี่ยวกับการเข้าเมืองในอนาคต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับนักศึกษาที่ต้องการขยายเวลาพำนักในสหราชอาณาจักร - เช่น ผู้ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี เป็นต้น 

นักศึกษาจากประเทศกลุ่ม EU ยังสามารถเข้ามาศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรในโครงการทุนแลกเปลี่ยน Erasmus+ ได้หรือไม่?

福利微拍ผู้เรียนที่มาจากประเทศกลุ่ม EU ทั้ง 27 ประเทศ และอีก 5 ประเทศในโครงการยังสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ในช่วงที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปจนกระทั่งถึงเวลาที่สหราชอาณาจักรพ้นสภาพสมาชิก 

福利微拍ตามหลักการแล้ว ผู้เรียนที่มาจากประเทศกลุ่ม EU ทั้ง 27 ประเทศ และอีก 5 ประเทศในโครงการยังสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาในสหราชอาณาจักรได้ภายในปี 2020 ในโครงการทุนแลกเปลี่ยนของ Erasmus+ 

ส่วนข้อปฏิบัติและสถานการณ์หลังพ้นปี 2020 และเมื่อสหราชอาณาจักรพ้นสภาพสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วเป็นเรื่องของรัฐบาลในการเจรจาต่อไป 

บริติชเคานซิล Erasmus+ และ UK National Agency (บริติชเคานซิลและ Ecorys UK) ยังคงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสถาบันสหราชอาณาจักรในโครงการ Erasmus+ ต่อไปหลังประเทศพ้นสภาพสมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อให้นักศึกษาทั้งจากมหาราชอาณาจักร และประเทศกลุ่ม EU ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ต่อไป 

福利微拍ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Erasmus+ ได้ที่

จะหาข้อมูลได้จากที่ไหน?

เราจะอัพเดทข้อมูลและข่าวสารในเพจนี้เป็นประจำ และโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบข้อมูลจาก หรือหน่วยงานตัวแทนของสถาบัน หรือ สำหรับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย 
 • ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ เป็นประจำในหัวข้อ:
 • เข้าเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเพื่อดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำประชามติ 
 • Visit the websites of the universities you are interested in to see their own statements on the impact of the referendum results.
 • ตรวจสอบข้อมูลจาก และ

การเงินของนักเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักศึกษาจากประเทศกลุ่ม EU และการจัดการทางการเงินสำหรับนักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ 

ประเทศอังกฤษ -

福利微拍ประเทศสก็อตแลนด์ -

福利微拍ประเทศเวลส์ -

ประเทศไอร์แลนด์เหนือ -

ติดตามข่าวสารล่าสุด

 • รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดช่องทางการอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวกับพลเมือง EU ในเว็บไซต์
 • ติดตามข่าวสารล่าสุดของนักศึกษาทางทวิตเตอร์ที่ @studyUKBritish
 • ติดตามข่าวสารของทุน Erasmus ทางทวิตเตอร์ที่ หรือสมัคร