St Andrews University  ©

福利微拍saintgayleshoots (Gayle E McIntyre)

ที่นี่คือสหราชอาณาจักร การต้อนรับอันอบอุ่นรอคุณอยู่ที่นี่ 

ความเป็นมิตรและใจที่เปิดกว้างของผู้คนในสหราชอาณาจักรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานก่อเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับในระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าการมาเรียนที่นี่จะทำให้คุณได้พัฒนาความคิดและความสามารถได้อย่างเต็มที่ที่สุด 

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหราชอาณาจักรทำงานอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและทำให้มั่นใจว่าความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนแบบให้นักศึกษามาเรียนแบบเห็นหน้าที่มหาวิทยาลัยควบคู่กับการเรียนออนไลน์ ขณะที่บางแห่งเลือกที่จะสอนแบบออนไลน์ในเทอมเดือนกันยายน/ตุลาคม 2020 นี้ โดยทบทวนอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับคำแนะนำในปัจจุบันในสหราชอาณาจักร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในสหราชอาณาจักรความเป็นอยู่ของคุณมาก่อนเสมอ

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ให้ติดตามข้อมูล และมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ และติดต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

福利微拍เราอยากให้คุณรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายเมื่อมาถึงสหราชอาณาจักร และอยากให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาปัจจุบันและอนาคตว่ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรรอต้อนรับคุณอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

สุขภาพและความเป็นอยู่

福利微拍การเรียนในสหราชอาณาจักรนั้นปลอดภัยและมั่นใจได้ เนื่องจากมีระบบบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตำรวจที่ทั่วโลกเคารพ และอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรได้ทำทุกหนทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นอันดับแรก มหาวิทยาลัยได้จัดบริการช่วยเหลือต่าง ๆ เกี่ยวกับ Covid-19 ให้นักศึกษาต่างชาติปัจจุบันและที่กำลังจะเข้าเรียน ติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ

สาธารณสุข 

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใช้บริการได้ เนื่องจากเมื่อสมัครวีซ่า Tier 4 ผู้สมัครต้องชำระค่า Immigration Health Surcharge 300 ปอนด์ต่อปี ทำให้มีสิทธิรับบริการจาก NHS โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ยกเว้นการบริการบางชนิด เช่น ในประเทศอังกฤษ)

รับการช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 จาก NHS: 

福利微拍NHS ให้คำแนะนำเรื่องโควิด-19 สำหรับนักศึกษาต่างชาติผ่านบริการโควิด-19 ออนไลน์ใหม่ หรือโทร. 111

หมายเหตุ: คำแนะนำด้านสาธารณสุขอาจแตกต่างกันไปใน 4 ส่วนของสหราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้

福利微拍 (Health and Social Care Northern Ireland)

福利微拍นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการแยกตัวในที่พักของมหาวิทยาลัยและบ้านพักนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการแยกตัวให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอาการหรือได้รับการยืนยันว่าติด Covid-19

หน้ากากอนามัย

ปัจจุบัน กฎหมายกำหนดให้สวมหน้ากากปิดจมูกและปากเมื่อโดยสารรถสาธารณะในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์

นอกจากนี้ ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารส่วนมากในอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์ เช่น ร้านค้าต่าง ๆ

การสมัครวีซ่า

นักเรียนนักศึกษาต่างชาติส่วนมากต้องทำวีซ่าเพื่อมาเรียนในสหราชอาณาจักร เพื่อดูว่าคุณต้องใช้วีซ่านักเรียนหรือไม่

เนื่องจากโควิด-19 สถานรับคำร้องวีซ่าหลายแห่งได้ปิดทำการ แต่ส่วนมากกลับมาเปิดให้บริการแล้วทั่วโลก ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่นี่:

福利微拍 หากคุณอยู่ในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลางบางประเทศ

福利微拍 สำหรับประเทศอื่น ๆ

福利微拍จุดให้บริการของ UK ()

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานที่รับคำร้องทำวีซ่าในประเทศของคุณจะยังปิดอยู่ คุณยังคงสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่าได้ เราแนะนำให้คุยกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักฐานที่แสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่คุณต้องใช้ในการสมัครวีซ่า

ศูนย์สอบภาษาอังกฤษหลายแห่งเปิดให้บริการ แต่มหาวิทยาลัยสามารถใช้หลักฐานรูปแบบอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษหากศูนย์สอบของคุณยังคงปิดอยู่ ได้แก่

 • (ประเทศจีน)

สถาบันแต่ละแห่งมีข้อกำหนดแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบกับสถาบันเกี่ยวกับผลภาษาอังกฤษที่สถาบันยอมรับ

福利微拍รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศผ่อนปรนให้นักศึกษาที่สมัครหรือกำลังจะสมัครขอวีซ่านักเรียนในสถานการณ์ Covid-19 ให้สามารถเริ่มเรียนปีการศึกษา 2020-21 แบบทางไกลและยังคงสามารถสมัครวีซ่านักเรียนได้ ในกรณีที่เปลี่ยนไปเรียนที่สถาบัน (face-to-face) ทันทีที่สามารถไปเรียนได้

การเดินทาง

福利微拍หากคุณยังไม่สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้ มหาวิทยาลัยของคุณสามารถช่วยเหลือคุณทางออนไลน์ได้ และจะช่วยเหลือนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดินมาถึงสหราชอาณาจักร และตลอดเวลาที่เรียนอยู่ที่นี่

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ 

福利微拍โดยสรุปแล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรขอให้คนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ:

 • ให้ข้อมูลการติดต่อและที่พัก
 • กักตัวอยู่ในที่พักเป็นเวลา 14 วัน (ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศหรือเขตแดนที่ได้รับการยกเว้น)

福利微拍ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องกักตัวเมื่อมาถึง แต่ต้องกักตัวในกรณีที่เดินทางไปยังหรือแวะพักที่ประเทศหรือเขตแดนที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร

福利微拍ดูรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นและคำแนะนำการเดินทางเพิ่มเติมที่นี่:

เราทราบดีว่าการย้ายไปประเทศอื่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพียงใดและเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับคุณว่ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักรและได้รับการต้อนรับและสนับสนุนเมื่อมาถึงจากมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก

福利微拍ติดต่อมหาวิทยาลัยของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไรก่อนและหลังจากมาถึงสหราชอาณาจักร

Graduate Route

ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2021 นักศึกษาต่างชาติที่จบหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในสหราชอาณาจักรสามารถหาประสบการณ์การทำงานในสหราชอาณาจักรได้อีก 2 ปีหลังจบการศึกษาโดยสมัครเข้าร่วม Graduate Route  สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาเอกสามารถอยู่ต่อได้ 3 ปี 

福利微拍ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องทราบ ได้แก่

 • ผู้ที่สามารถสมัคร Graduate Route ได้คือนักศึกษาต่างชาติ มีวีซ่า Tier 4 หรือวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่มีประวัติการทำผิดข้อบังคับ
 • ผู้ที่ได้เข้าร่วม Graduate Route จะสามารถทำงาน หรือมองหางานที่ใช้ทักษะระดับใดก็ได้ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีหากเรียนจบปริญญาตรีหรือโท ผู้ที่จบปริญญาเอกสามารถอยู่ต่อได้ 3 ปี นอกจากนี้ เมื่อได้งานที่เหมาะสมแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (skilled work) ได้
 • Graduate Route จะเปิดรับสมัครในช่วงฤดูร้อนปี 2021 หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนจบในช่วงกลางปี 2021 เป็นต้นไปสามารถสมัครได้ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่เริ่มเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
 • การเข้าร่วม Graduate Route ต้องสมัครวีซ่าใหม่
 • นั่นคือต้องชำระค่าวีซ่าและ Immigration Health Surcharge จะมีการประกาศค่าธรรมเนียมหลังจากนี้
 • นักศึกษาที่เรียนจบแต่วีซ่า Tier 4 หมดอายุก่อน Graduate Route เปิด ไม่สามารถสมัครได้  อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มนี้มาศึกษาต่อโดยยังไม่มีโครงการนี้มาก่อนอยู่แล้ว 
 • นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้วก่อนวันที่ 6 เมษายน 2021 สามารถสมัครเข้าร่วม Graduate Route 2 ปีได้หากมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ แม้ว่าจะเริ่มเรียนออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางมาสหราชอาณาจักร
 • นับเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ช่วยให้ก้าวสู่การทำงานหลังเรียนจบในสหราชอาณาจักร

福利微拍อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน รวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว และที่กำลังพิจารณามาเรียนต่อในสหราชอาณาจักรในเทอมเดือนกันยายน/ตุลาคม 2020 และเทอมอื่น ๆ หลังจากนั้น  หากคุณมีความกังวลหรือข้อสงสัยใด ๆ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยินดีที่จะช่วยเหลือคุณ

ยังมีเวลาให้สมัคร

หากคุณกำลังพิจารณาจะสมัครเรียนในสหราชอาณาจักรในปี 2020-21 บางหลักสูตรยังสามารถสมัครได้อยู่ หลักสูตรปริญญาโทและเอกหลายหลักสูตรเปิดเรียนต้นปี 2021 สามารถค้นหาหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

คุณสามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดอยู่ได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ผ่านระบบ 'Clearing' ซึ่งจะจับคู่ที่ว่างในมหาวิทยาลัยกับผู้สมัครที่เหมาะสม  ติดต่อสถาบันที่คุณสนใจหรือดูข้อมูลที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริติช เคานซิลจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลอัพเดทเรื่องการศึกษาต่อในสหราชอาอาณาจักร รวมทั้งจัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางด้วย สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.britishcouncil.or.th 

ติดตามเรา @StudyUKBritish ใน Twitter, @studyuk_britishcouncil ใน Instagram และ @StudyUK.BritishCouncil ใน Facebook เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลล่าสุดผ่านจดหมายข่าวของเรา

External links